Bio, voedselvraagstuk en klimaat

Soms duurt het even voordat het gezonde verstand gelijk krijgt. En als het na zoveel jaren het geval is, dan sta je toch even te knipperen met je ogen. Begin 2000 suggereerde professor Rabbinge, een van de voormalige kopstukken van de WUR, dat biologische landbouw gevaarlijk is vanuit het oogpunt van voedselveiligheid. Zijn redenering was: de chemie beheerst het gevaarlijke bodemleven en de schadelijke bacteriën en schimmels. In de biologische teelt hebben die bacteriën en schimmels de vrije hand en dat kan alleen maar tot ziektes leiden; levensgevaarlijk… Zeven jaar later toonde vergelijkend bodemonderzoek (tussen bio en gangbaar) aan dat het omgekeerde het geval is. De chemie doodt veel schimmels en bacteriën en geeft schadelijke bacteriën en schimmels juist meer ruimte. Vergelijk het met antibioticagebruik voor de maag; de darmflora wordt verstoord en juist dan kunnen schadelijke bacteriën profiteren. In de biologische bodems ontstaat juist een natuurlijk en gezond evenwicht. Rabbinge zat inmiddels in China en liet niets meer van zich horen.

Nog zeer recent verkondigde professor Dijkhuizen, een ander voormalig kopstuk van de WUR, dat biologisch de wereldbevolking niet kan voeden. Hij baseerde zich daarbij op een journalist van de Volkskrant die zijn eigen mening gaf over het 100% biologische landbouw voedingsscenario van de toekomst in een Fibl-studie: draconisch, want dan zou er een derde minder vlees geconsumeerd moeten gaan worden en de helft minder verspild mogen worden. Een pittige opgave, zeker, maar wel precies wat nodig is om het huidige absurde voedselpatroon in het Westen bij te sturen in plaats van het massaal te exporteren naar opkomende landen.

Los van de noodzakelijke verandering van ons voedselpatroon, was een argument tegen biologisch als oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk dat de opbrengsten lager zijn dan gangbaar. Een aantal jaren geleden werd al gepubliceerd dat de opbrengsten van biologische landbouw in derde wereldlanden hoger liggen dan de gewone landbouw. Crux daarvan is de bodemvruchtbaarheid die de biologische landbouwmethode oplevert.

Op 1 februari zijn de resultaten van een langjarig praktijkonderzoek in Brabant gepubliceerd die ook het opbrengstargument onder de bodem schoffelt. Biologische akkerbouw blijkt op proefboerderij Vredepeel na 13 jaar net zoveel opbrengst te geven als de gangbare landbouwmethode met chemie en kunstmest. En met aanmerkelijke voordelen: sterk verhoogde bodemvruchtbaarheid, 50% minder uitspoeling zoals nitraat en verhoogde vastlegging van koolstof in de bodem (en dus verminderde CO2 uitstoot). Biologische landbouw levert daarmee op de lange termijn een stabieler en efficiënter productiesysteem voor voedselzekerheid dan de chemie-landbouw.

Gelukkig is professor Dijkhuizen nog in Nederland en als voorzitter van de Topsector Agrifood bij machte sturing te geven aan de noodzakelijke transitie naar biologische landbouw en voedselzekerheid op lange termijn.

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-biolandbouw-even-productief-als-gangbare-landbouw/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s